Beatrice Drlja-Stein
- Trixi -

Sarah-Lea Neuß
- Sarah -

Imke Lohse
- Imke -

Dražan Drlja
-Draži -